Skip to content

Klik op de afbeelding om deze in z’n geheel te bekijken

Praatplaten en live-cartoons voor RVO conferentie 'Advancing Sustainable Animal Products in Northwest Europe'

Voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland maakte ik drie praatplaten* die de conclusies van de voorafgaande bijeenkomsten visualiseerden. Deze werden op de  slotbijeenkomst ‘Advancing Sustainable Animal Products in Northwest Europe’ gespresenteerd en gebruikt als leidraad voor de presentaties.
Tijdens de presentatie zelf maakte ik live-cartoons, zodat uiteindelijk alle inhoud, van workshoprondes tot conferentie in één stijl visueel samengevat werd.
De praatplaten werden in boekvorm aan minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten overhandigd.

*Een praatplaat is een toegankelijke manier om een (complex) verhaal te vertellen. In een logische en aantrekkelijke vormgeving worden alle elementen van het verhaal gevisualiseerd. Dit scheelt een hoop tekst en is de ideale houvast bij bijvoorbeeld presentaties.

In opdracht van:

RVO – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Back To Top