Skip to content

Klik op de afbeelding om deze in z’n geheel te bekijken

Ansichtkaarten Sociom

Sociom is een organisatie voor sociaal werk in het Land van Cuijk en West Maas en Waal.
Voor het onder de aandacht brengen van verschillende thema’s waarbinnen Sociom iets kan betekenen maakte ikĀ  een serie ansichtkaarten. De kleuren corresponderen met de huisstijl en met de verschillende doelgroepen (mantelzorg, vrijwilligers en professionals).

In opdracht van:
Back To Top